วงจรแบ่งแรงดันและวงจรแบ่งกระแส

วงจรแบ่งแรงดันและวงจรแบ่งกระแส

      เป็นวงจรที่ใช้สำหรับแบ่งค่าแรงดันไฟฟ้าออกเป็นหลายๆ ค่า เพื่อใช้เลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในวงจรโดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียว โดยนำตัวต้านทาน (resistor) มาเป็นตัวแบ่งแล้วนำกฎของโอห์มมาประยุกต์ใช้ในการแบ่งแรงดันไฟฟ้าในวงจร
      วงจรแบ่งแรงดันนี้เป็นวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทานตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปโดยต่ออนุกรมกันกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (electric source) วงจงแบ่งแรงดันนี้แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
                                           1. วงจะแบ่งแรงดันแบบไม่มีโหลด (unloaded voltage divider circuit)
                                           2. วงจะแบ่งแรงดันแบบมีโหลด (loaded voltage divider circuit)

Continue reading…

การต่อตัวต้านทาน

ตัวต้านทานต่ออนุกรมและต่อขนาน

บทความหลัก: Series and parallel circuits

ในการต่อแบบอนุกรม กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวมีจำนวนเท่ากัน แต่แรงดันไฟฟ้าในแต่ละตัวต้านทานจะเป็นสัดส่วนกับความต้านทานของมัน ความต่างศักย์(แรงดัน)ที่เห็นตกคร่อมในเครือข่ายทั้งหมดคือผลรวมของแรงดันไฟฟ้าเหล่านั้น ความต้านทานรวมสามารถหาได้จากผลรวมของความต้านทานของแต่ละตัวเหล่านั้น

แผนภาพแสดงตัวต้านทานหลายตัวที่เชื่อมต่อกันเป็นแถว และมีกระแสจำนวนเดียวกันไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว

Continue reading…

กฎของโอห์ม

กฎของโอห์ม
จอร์จ ไซมอน โอห์ม(George Simon Ohm) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของไฟฟ้าทั้ง 3 ตัว คือ ระหว่างกระแสไฟฟ้า (I) แรงดันไฟฟ้า (E) และตัวต้านทาน (R) และได้สรุปค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ว่า “กระแสไฟฟ้านั่นวงจรไฟฟ้านั้น จะแปรผันตรงกับ แรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า”  ดังสมการ


รูปที่ 1

Continue reading…

การติดตั้ง ZendGuardLoader

การติดตั้ง ZendGuardLoader บน CentOS 6.4 และ Ubuntu 12.04 LT

มีขั้นตอนดังนี้

1. Download Zend 32 bit

#wget http://knowledgebase.cc/wp-content/uploads/2011/08/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz

*หมายเหตุ ถ้าเป็น 64bit ให้เปลี่ยนจาก i386 ไปเป็น x86_64 แทน

2. แตกไฟล์ ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz ทำได้ดังนี้

#tar xfvz ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz

#cd /ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386/php-5.3-x Continue reading…

การตั้งค่า DNS Server

การตั้งค่านี้ได้ลองทำตามหลายเจ้าหลายแขนงก็ล้วนแล้วแต่กั๊กวิชากัน ทั้งนั้นบอกไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรหาเจอแล้วลองผิดลองถูกมา 3 วัน ก็ประสบความสำเร็จ…เริ่มเลยนะครับ

1. ทำการติดตั้ง chroot ตามวิธีที่คุณรู้ก็แล้วกัน
2. เป็นการ config ค่าต่างๆ ที่สำคัญโดยเราต้องสร้างไฟล์ขึ้นมา 3 ไฟล์  
named.conf
www.domain.com.zone
0.168.192.rev Continue reading…

ติดตั้งฟอนต์ไทยแห่งชาติบน Ubuntu gnome 14.10

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.กดปุ่ม Ctrl+Alt+T ที่คีย์บอร์ดเพื่อเปิด Terminal ขึ้นมาเพื่อทำการติดตั้งฟอนต์
2. ทำการดาวน์โหลดฟอนต์แห่งชาติตามลิงค์นี้
3. เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ออกจะเจอโฟลเดอร์ฟอนต์แห่งชาติจากนั้นสร้าง folder ขึ้นมาตามคำสั่งดังนี้ $sudo mkdir /usr/share/fonts/truetype/thaifont
4. ทำการ copy ฟอนต์ทั้งหมดที่อยู่ใน folder ที่แตกออกมาหลังการดาวน์โหลดตามคำสั่งดังนี้
$sudo cp /home/ ชื่อเครื่องที่ตนเองสร้างขึ้น /Download/font/*.ttf /usr/share/fonts/truetype/thaifont/
5. ทำการเปลี่ยนโหมดของ font เพื่อให้ทุกคนใช้งานได้ตามคำสั่งนี้
$sudo chmod 777 /usr/share/fonts/truetype/thaifont/*.ttf
6. ทำการ restart cache โดยใช้คำสั่งดังนี้
$cd /usr/share/fonts/truetype/
/usr/share/fonts/truetype$sudo fc-cache -f -v
7. ทำการ restart เครื่องเพื่อให้ใช้ font ได้อย่างสมบูรณ์ตามคำสั่งนี้
$sudo shutdown -r now

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการเขียน