เกี่ยวกับไธพัตย์

ชื่อ – นามสกุล:นายไธพัตย์  ศิริสุวรรณ

ชื่อเล่น:แสบ

อายุ:44 ปี

ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ

ที่ทำงาน

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ที่อยู่

399 หมู่ 13 หมู่บ้านศิรดาเพลส บ้านหัวเชียง

ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130