ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ

  1. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, LibreOffice, Google Apps ในการจัดการเกี่ยวกับเอกสาร
  2. ใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ในการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้
  3. ใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Linux Red Hat, Linux Mint, Ubuntu, Cent Os
  4. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office, LibreOffice, Microsoft Windows, Linux Red Hat, Linux Mint, Ubuntu, Cent Os
  5. ติดตั้งและตั้งค่าระบบเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์
  6. ติดตั้ง, ตั้งค่า และใช้งานอุปกรณ์ IoT