ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

2541 – 2543  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
2543 – 2548  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
2548 – 2558  วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
2558 – ปัจจุบัน  วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี