Dec
01
LibreOffice Writer โปรแกรมพิมพ์งานฟรี

ทำความรู้จัก LibreOffice Writer โปรแกรมพิมพ์เอกสารฟรี

LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมสำหรับสำนักงานอยู่ในชุด LibreOffice โดยโปรแกรมนี้จะช่วยในการสร้างเอกสารคล้ายการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word นั่นเอง แต่เป็นโปรแกรมฟรี ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

LibreOffice Writer มีความสามารถในการใช้งานได้ใกล้เคียงกับ Word ที่เราคุ้นเคยใช้งานกัน แต่ความสามารถในการจัดการกับเอกสารยังเป็นรอง โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการจัดการกับเอกสารที่ไม่ซับซ้อนและมีปริมาณมากนัก ก็ใช้งานแทน Microsoft Word ได้สบายๆ

ความสามารถโดยรวมของโปรแกรมพิมพ์เอกสาร LibreOffice Writer

คุณสมบัติต่างๆ ในด้านการจัดการกับเอกสาร การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมนี้จะมีดังนี้

1. การพิมพ์เอกสารทั่วๆ คล้ายการใช้งาน Microsoft Word ที่เป็นเอกสารธรรมดาทั่วไป ไม่ซับซ้อน เช่น จดหมาย ประกาศ ทำแผนพับ ทำรายงาน หนังสือ เอกสารที่มีจำนวนหน้ากระดาษไม่มากนัก

2. ความสามารถในการแปลงหน้าเอกสารเป็นไฟล์ภาพแบบต่างๆ เช่น JPG, PNG เป็นต้น ซึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องการเปลี่ยนหน้าเอกสารให้เป็นไฟล์ ภาพ เพื่อนำไปใช้งานแบบต่างๆ

3. ความสามารถในการแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ซึ่งสามารถใส่รหัสผ่าน ลายน้ำ ลงในไฟล์ได้ ไฟล์ PDF ที่ได้สามารถตั้งค่าคุณภาพของไฟล์ได้ มากกว่าการสร้างไฟล์ PDF ใน Word

4. ความสามารถในการทำหนังสือ รายงาน เอกสารที่มีหลายหน้า จะมีคำสั่งสร้างสารบัญ หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ เลขหน้า ดัชนีท้ายเล่ม เป็นต้น

5. ความสามารถในการแทรกไฟล์ภาพ มีคำสั่งจัดการกับไฟล์ภาพ ทำกรอบ คร็อบ ขยาย ลดขนาดไฟล์ภาพ

6. ความสามารถในการวาดรูปทรงต่างๆ วาดภาพสี่เหลี่ยม หรือภาพอื่นๆ พร้อมคำสั่งช่วยระบายสีและจัดการกับเส้นขอบ

7. การทำจดหมาย จดหมายเวียน

8. รองรับการทำเว็บเพจ

9. ใน LibreOffice Writer จะมี Clip Art Gallery หรือห้องสมุดภาพให้ใช้ สามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ เผื่อไว้นำภาพมาใส่ในเอกสารที่ได้จัดทำ 10. การสร้างอักษรศิลป์หรือ Fontwork Gallery คล้ายกับการใช้งาน Word Art ใน Microsoft Word สร้างอักษรศิลป์สวยๆ สำหรับทำหัวข้อประกาศ ทำ ปกหนังสือ รายงาน

11. สามารถเปิดไฟล์หรือบันทึกไฟล์เอกสารที่สร้างในโปรแกรมนี้ไปใช้กับ Microsoft Word ได้ตั้งแต่รุ่น 1997-2013

12. ความสามารถในการสร้างตาราง จัดการกับตาราง แปลงข้อความเป็นตาราง หรือแปลงตารางให้เป็นข้อความ

13. ความสามารถในการใช้งาน Macro เพื่อช่วยจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ

14. รองรับ Extensions Manager ซึ่งจะเป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้ LibreOffice Writer สามารถทำงานได้มากขึ้น ตามแต่ คุณลักษณะของโปรแกรมเสริมที่ติดตั้ง เช่น โปรแกรมเสริมสำหรับการสร้างเอกสารของราชการ เป็นต้น

ความสามารถของโปรแกรม LibreOffice Writer โดยรวมๆ แล้ว ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียว เป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถใช้งานพิมพ์เอกสารทั่วไปแทน Microsoft Word ได้สบายๆ แต่อาจจะไม่รองรับการทำงานหนัก ซึ่งอาจจะต้องหาคอมพิวเตอร์เสป็คสูงสักหน่อยมาใช้งาน เพราะเครื่องผู้เขียนเสป็คต่ำ

กรณีจัดการกับเอกสารหลายๆ หน้า ซึ่งมีภาพประกอบจำนวนมาก เครื่องก็เริ่มอืดอย่างเห็นได้ชัด แต่เอกสารธรรมดาทั่วไป ไม่กี่หน้า ไม่มีปัญหา ใช้ งานได้ปกติ

ที่มา: http://www.siamebook.com/lbro/en/using-libreoffice-writer/4593-introduce-libreoffice-writer.html