Dec
01
LibreOffice Writer โปรแกรมพิมพ์งานฟรี

ทำความรู้จัก LibreOffice Writer โปรแกรมพิมพ์เอกสารฟรี LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมสำหรับสำนักงานอยู่ในชุด LibreOffice โดยโปรแกรมนี้จะช่วยในการสร้างเอกสารคล้ายการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word นั่นเอง แต่เป็นโปรแกรมฟรี ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ LibreOffice Writer มีความสามารถในการใช้งานได้ใกล้เคียงกับ Word ที่เราคุ้นเคยใช้งานกัน แต่ความสามารถในการจัดการกับเอกสารยังเป็นรอง โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการจัดการกับเอกสารที่ไม่ซับซ้อนและมีปริมาณมากนัก ก็ใช้งานแทน Microsoft Word ได้สบายๆ ความสามารถโดยรวมของโปรแกรมพิมพ์เอกสาร LibreOffice Writer คุณสมบัติต่างๆ ในด้านการจัดการกับเอกสาร การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมนี้จะมีดังนี้ 1. การพิมพ์เอกสารทั่วๆ คล้ายการใช้งาน Microsoft Word ที่เป็นเอกสารธรรมดาทั่วไป ไม่ซับซ้อน เช่น จดหมาย […]